Energie dnešního dne

8.7.2018 - 1. den

Dnešním dnem začínáme nové 13ti denní období, ve kterém bychom si měli uvědomit, že vždy je ideálním stavem rovnováha, harmonie a jednota a potřeba dosáhnout tohoto stavu by vždy měla být nad množstvím, objemem, bohatstvím nebo mocí. 

Je to moudrost, ke které bychom všichni měli dojít. Moudrost se nedá nijak získat, k moudrosti musíme dospět. Není to to, co získáme, ale čím se staneme. 

Dnešní energie se podobá neustálému pohybu, cyklu, propojení mezi zemí a Nebem. V živočišné říši je to pak had.

Veškeré naše zkušenosti, intuice, vědění... jsou tvořeny právě propojením zemských vazeb a nebe.

Soustřeďme se tedy dnes na své pocity, nepotlačujme svou energii, ať už se chce projevit jakkoliv. Podpořme svou tvořivost, spojení s moudrostí našeho těla, zkusme obnovit a posílit své fyzické, ale i duchovní síly a cítit náš vnitřní oheň.

Představte si, že jste had. Je moudrý a rozvážný, ale vždy je schopen si najít cestu.

Jednoduchá mudra:

Spojte své ruce v úrovni břicha a stejně jako had si středem svého těla hledejte cestu (po úrovni čaker) až je nakonec spojíte opět nad hlavou. Sjednotíte tím své tělo a mysl. 

7.7.2018 - 13.den

Ukončení současné trecény

Symbolem dnešního dne je rodina a přirozená sexualita. Soustřeďme se tedy dnes na svou rodinu, na své nejbližší, na komunitu a snažme se oprostit se od všech negativních vzorců z minulosti. Přijměme všechno dobré, čeho se nás dostává a dávejme. Projevme vděk.

Jak, jako rostlina potřebuje kvalitní půdu, aby vyrostla a sílila, stejně tak i vy. A vy jste úrodnou půdou sám pro sebe, jen vy měníte nebo můžete měnit váš život a realizovat své sny.

Stinná stránka dnešního dne vás může navést na cestu iluzí a idealizovaných představ.

Pro uvědomění si své vnitřní síly a růstu se používá následující mudra:

Spojte své ruce do tvaru misky na úrovni solar plexu (jedna ruka představuje misku, druhá ji přiklopí). Představte si, že v misce je semínko vašeho života, pootevřete ruce a předejte energii k růstu.  

3.7.2018 - 9.den

Slunce, světlo, pán a vládce

Slunce vnáší do vašeho života lásku a vědomí.

Nalaďte se na tento den tím, že si začnete uvědomovat lásku, kterou kolem sebe máte a kterou dostáváte i dáváte. Láska osvobozuje. Spojuje. Trénujte a posilujte toleranci a schopnosti přijetí bytostí.

Láska by vždy měla být bezpodmínečná.

I dnešní den má svůj stín: snaha idealizovat (ať už sebe nebo ostatní), očekávání a rychlá hodnocení.

Nezapomeňte, že všichni do jednoho jsme děti světla. A všichni jsme milováni.